Technická zařízení budov, inženýrské sítě - Milan Brůček


Provádíme:

Elektroinstalace, zabezpečovací a sdělovací systémy, inteligentní instalace v rodinných a bytových domech, veřejných budovách.


Instalatérství, topenářství včetně souvisejících zednických prací. V novostavbách i při rekonstrukcích, jako např. rekonstrukcích bytových jader, koupelen, přípravy a úpravy rozvodů pro kuchyňské linky. Rozvody ústředního vytápění z měděných a plastových potrubních systémů. Instalace vodního i elektrického podlahového vytápění.


Dodávka a montáž tepelných čerpadel NIBE.


Úpravy elektroinstalace, rozvodů vody a topení v mobilních domech (mobilheim) všech zemích původu.


Inženýrské sítě a přípojky z nich - elektrická vedení nn (3x400V), kanalizace gravitační i tlakové, vodovody, sváření plastových potrubních systémů elektrotvarovkou i na tupo do max. průměru 315mm.


Doplňkově pro potřeby zhotovení díla provádíme také související zámečnické a svářečské práce.


Projektování, návrhy ve výše uvedených oborech, vyhotovení dokumentací, provozních předpisů a výpočet rizik. K námi provedeným dílům zajišťujeme také výchozí revize, protokoly o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti a pod.

Provozní hodiny

Pondělí non-stop
Úterý non-stop
Středa non-stop
Čtvrtek non-stop
Pátek non-stop
Sobota non-stop
Neděle non-stop

Jak nás lidé hodnotí

Kontakty

+420 606 523 423

Nové Syrovice 31, 675 41